Lembaga Pengarah

lembaga pengarah

 

PENGERUSI

 

Y.A.B Tuan Ahmad Faizal Bin Dato' Azumu

Menteri Besar Perak Darul Ridzuan

 

 

AHLI - AHLI

Y.B. Dato’ Hj. Mohd. Gazali Bin Jalal

D.P.M.P., P.C.M., A.M.P.

Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

 

Y.B. Dato’ Rohana Binti Abdul Malek

D.P.C.M., K.M.N.

Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri Perak

 

Y.B. Dato’ Haji Abu Bakar Bin Haji Said

Pegawai Kewangan Kerajaan Negeri Perak

 

Y.B. Encik Abdul Yunus Bin Jamahri

Pengerusi Jawatankuasa Kemudahan Awam, Infrastruktur, Pertanian dan Perladangan

 

 

 

 

 

 

 

Ke Atas