NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

 

Pelanggan Yang Dihargai,

 

AKTA PERLINDUNGAN DATA PERIBADI 2010 (“APDP”)

APDP telah dikuatkuasakan pada 15 November 2013 untuk mengawalselia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial. Notis ini dikeluarkan untuk memaklumkan anda bahawa data peribadi anda sedang dan/atau telah diproses oleh Lembaga Air Perak (LAP) bagi tujuan pembekalan air.

 

JENIS-JENIS DATA PERIBADI

LAP akan memproses data peribadi yang telah dan/atau akan diberikan oleh anda, seperti Nama / Nama Syarikat / No. Kad Pengenalan / No. Paspot / No. Syarikat / Alamat / Email / No. Telefon / No. Faksimili / Warganegara dan/atau yang diperolehi dari dokumen yang yang diberikan kepada LAP termasuk tetapi tidak terhad kepada Borang Permohonan Bekalan Air Baru LAP.BP 1/99, Perjanjian Jual Beli, Perjanjian Sewaan, Dokumen Tender dan Sebutharga dan Sistem Pengebilan Air.

 

TUJUAN PEMPROSESAN

LAP akan memproses data peribadi anda bagi tujuan-tujuan berikut;

 

 • Menyediakan perkhidmatan pembekalan air;
 • Operasi dan penyelenggaraan perkhidmatan air
 • Pembayaran bil-bil air, kutipan tunggakan bil-bil air dan yang berkaitan;
 • Pentadbiran;
 • Pengendalian dan pemadanan pengkalan data peribadi dan proses-proses yang berkaitan; dan
 • Membuat apa-apa perkara lain bagi menjalankan fungsi-fungsinya selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkaitan.

 

Maklumat anda adalah diperlukan oleh LAP. Jika anda tidak memberikan maklumat seperti yang dimohon, LAP tidak berupaya untuk memproses permohonan anda dan ini akan menjejaskan keupayaan LAP untuk menyempurnakan tujuan-tujuan yang dinyatakan diatas.

 

PENZAHIRAN

Data peribadi anda akan dizahirkan kepada pihak berikut bagi tujuan-tujuan yang dinyatakan di atas:-

 • Ejen-ejen dan penyedia perkhidmatan LAP yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan tujuan dan data peribadi tersebut dikumpul;
 • Juru audit, firma guaman, bank, perunding atau entiti-entiti professional yang dilantik oleh LAP;
 • Operator-operator air dan Operator –operator pembentungan;
 • Jika dikehendaki oleh mana-mana agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undangdanuntukmelindungi serta membela hak-hak atau harta LAP; dan
 • Sesiapa yang berada dibawah kewajipan kerahsiaan yang telah menjanjikan akan menyimpan data tersebut sebagai sulit;
 • Mana-mana pihak yang berkaitan dengan mana-mana tujuan yang dinyatakan di atas atau mana-mana tujuan lain yang yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

 

AKSES, PEMBETULAN DAN ADUAN

Jika anda ingin membuat sebarang pertanyaan atau aduan atau permohonan untuk mengakses, membetulkan (tertakluk kepada yuran dan peruntukan PDPA) atau menghadkan pemprosesan data peribadi anda, anda boleh menghubungi Pegawai Pematuhan Perlindungan Data LAP dari hari Isnin hingga Jumaat/8pagi hingga 5ptg (kecuali cuti am dan umum), atau menulis ke alamat dan melalui email seperti berikut:-

 

Encik Rosenijan Bin Jalil
Pegawai Pematuhan Perlindungan Peribadi
Bahagian Kewangan dan Akaun
Lembaga Air Perak
Jalan St. John,
30200 Ipoh, Perak.
No. Tel/fax   :05-2551155/05-2559644
Emel           :rosenijan@lap.com.my

 

[Sekiranya terdapat konflik di antara Notis Perlindungan Data Peribadi versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris , versi Bahasa Inggeris hendaklah terpakai.]

PENGUMUMAN / INFO TERKINI

NOTIS GANGGUAN AIR

 

DAERAH WILAYAH BARAT

PUSAT OPERASI SUNGAI RAWA

GANGGUAN : KERJA-KERJA SAMBUNGAN SILANG PAIP SAIZ 375MM

TARIKH :24/10/2019
HARI : KHAMIS
MASA : 10.00 PAGI - 10.00 MALAM

KAWASAN :

SELURUH KAWASAN

1. SIMPANG 4, SEMANGGOL
2. SIMPANG 3, SELINSING
3. KAMPUNG TEBUK RIMBA
4. KAMPUNG DEW
5. KAMPUNG SAMAGAGAH
6. LUBUK BUNTAR
7. TEBUK HJ DOLLAH BLOK A,B,C
8. SEPANJANG JALAN GULA ( SIMPANG 4 KE KUALA GULA )
9. PARIT 1,2,3,4 DAN 5 JALAN GULA
10. SG BARU
11. SG PROTAN
12. KAMPUNG BARU
13. KALOMPANG
14. KAMPUNG LIANG SENG
15. LADANG CHERSONESE
16. KUALA GULA
17. BAGAN SEBERANG
18. DAN KAWASAN SEKITARNYA.

 

DAERAH WILAYAH UTARA

KUALA KANGSAR

GANGGUAN : KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN BERSILANG DI BANGUNAN PENCAWANG PEMBAHAGIAN UTAMA ELEKTRIK TAMAN MUHIBBAH JAYA

TARIKH :16/10/2019

HARI :RABU

MASA :9.00 PAGI - 6.00 PETANG

KAWASAN :

1.TAMAN MUHIBBAH JAYA

2.KAWASAN SEKITAR YANG TERLIBAT

 

 

 DAERAH WILAYAH TENGAH II

MANJUNG

GANGGUAN : KERJA-KERJA PEMASANGAN PAIP BARU UNTUK HOSPITAL KPJ,SITIAWAN

TARIKH : 16/10/2019

HARI :RABU

MASA :9.00 PAGI - 9.00 MALAM

KAWASAN :

1.SELURUH KAWASAN JALAN LUMUT,SITIAWAN, BERMULA DARI RESTORAN RUNNUNG MAN HINGGA KEDAI MOTOR TKC

2.KAWASAN SEKITAR

 

 

 DAERAH WILAYAH TENGAH I

IPOH

GANGGUAN : KERJA-KERJA SAMBUNGAN BERSILANG SALURAN PAIP AIR

TARIKH : 23/10/2019

HARI :RABU

MASA :9.00 PAGI - 6.00 PETANG

KAWASAN :

1. TAMAN KINDING PERMAI
2. TAMAN KINDING KEHIJAUAN
3. TAMAN KINDING RAYA
4. DAN KAWASAN SEKITARNYA

 

DAERAH WILAYAH TENGAH I

IPOH

GANGGUAN : KERJA-KERJA PEMBAIKKAN PAIP 400MM CLMS YANG BOCOR DI JALAN BESAR LAHAT-SIMPANG PULAI

TARIKH : 19/10/2019

HARI :SABTU

MASA :9.00 PAGI - 5.00 PETANG

KAWASAN :

1. INDUSTRI SIMPANG PULAI

2. DAN KAWASAN SEKITARNYA

KENYATAAN TENDER / JAWATAN KOSONG

KENYATAAN TENDER

TIADA

JAWATAN KOSONG

TIADA

Tarikh Kemaskini

 • Dikemaskini: Saturday 19 October 2019.

Ke Atas